NMK - Størst og best innen motorsport!
   
Tekststørrelse

Log In

NmkBø topp1

Bli medlem

Innmelding

Informasjon om medlemskap i NMK klubb
(Les dette før du legger inn ditt medlemskap)

MEDLEMSKAP
NMK har like medlemskategorier som gjelder for alle NMK klubber.

Disse er: 
Senior (fra det år man fyller 18) 
Junior (til og med det år man fyller 17)
Familiemedlem (til hovedmedlem senior eller junior) 
Pensjonistmedlem (fra det år alminnelig pensjonsalder starter).

OBS:Skal man ha førerlisens tilknyttet NBF må man inneha et junior eller seniormedlemskap. Familiemedlemskap er da ikke godkjent.

Dette gjelder ikke ledsagerlisens. Da kan man ha familiemedlemskap som tidligere.

De anbefalte satsene fra NMK sentralt er i ny Landsmøteperiode er kr 500,- for senior og 300,- for de ytterligere medlemsskap familie, junior og pensjonist. (Enkelte klubber har vedtatt andre satser enn dette i sine årsmøter).

Enkeltmedlemmer tilsluttet NMKs klubber skal fortrinnsvis registreres av Hovedstyret i et sentralt medlemsregister for hele landet. Medlemsregisteret administreres av NMK sentralt.

Nye medlemmer som tegnes etter 01.09 betaler halv kontingent ut året (Dette gjelder ikke medlemmer som allerede er registrert i NMKs medlemsregister
Allerede medlem med medlemsnummer og utfakturert for inneværende år kan ikke benytte dette. Medlemskap må da betales i sin helhet )

Livsvarige medlemmer er de som det er betalt en engangsavgift for av egen klubb. Disse betaler ikke medlemskap pr år.

Som familiemedlemmer kan opptas mot ektefelle/samboer og barn. 
Et familiemedlemskap er knyttet til et senior- eller juniormedlemskap og er først gyldig når dette medlemskapet er betalt. Så snart et familiemedlem flytter fra hovedmedlemmets adresse, skal det gå over som alminnelig medlem. 
Et familiemedlem har ellers samme rettigheter som alminnelige medlemmer på klubbnivå.

Pensjonister betaler samme kontingent som juniorer, fra den til enhver tid gjeldende pensjonsalder.

Kun NYE medlemmer kan benytte medlemskap med halv kontigent etter 1. september.
Allerede medlem med medlemsnummer og utfakturert for inneværende år kan ikke benytte dette. Medlemskap må da betales i sin helhet 

VERV I NMK ORGANISASJONEN
Skal man være stemmeberettiget i NMK klubb må man være betalende medlem av klubben.

Man kan ikke sitte i styreverv eller andre verv i NMK organisasjonen hvis man ikke er medlem av NMK

KRAV OM FORESATT
Har man barn (juniorfører) under 16 år som utøver gren tilknyttet Norges Motorsportforbund, må man som foresatt inneha et medlemskap som ledsager. Dette kan løses ved å meldes seg inn som familiemedlem (et medlemskap som innehar alle de rettigheter et junior el senior medlemskap har. Man kan også kjøre på dette medlemskapet).se lovverk/krav om ledsager påmotorsportforbundet.no.

Har man barn (juniorfører) under 18 år som utøver Formel K (Kart) må man som foresatt inneha medlemskap som ledsager i klubb tilknyttet NBF. Se lovverk i Kartingboka.

Har man barn (juniorfører) som kjører bilcross jr må man som foresatt være medlem i klubb tilknyttet NBF. Foresatt skal være tilstede under konkurranser og trening. Se lovverk i Bilsportboka.

For å melde deg inn i NMK, klikk her

Sponsorer:

 telemark antirust

kasland

holte industri

aune rr

 

 

almankås

 

byggmnakker

 

circle K

 

Fargerike logo

 

felleskjopet-logo-555x108

 

Fniks

 

multilux

 

Murstad Entrepenr

 

ovb

 

Pizzabakeren

 

SystemblokkAS  120082

 

Cato Rekanes Transport

Telemark VVS